Свирка

Вид тръбен музикален инструмент с дупки като кавала и флейтата – 1Цар. 10:5; 3Цар. 1:40; Ис. 5:12, 30:29; Ер. 48:36; Мт. 9:23. Двойната свирка се състои от две тръби, които се сливат при мястото за устата, тръбата, на която свирят с лявата ръка, издава няколко дебели звука и служи за бас. Един изследовател пише, че настигнал между хълмите на Юдея един арабин, който свирел с всичката си сила с една овчарска свирка, направена от две цеви. „Сега за пръв път намерихме радост в земята, защото наистина всяка радост се помрачи, веселието на земята е изгонено” – Ис. 24:11. Виж Музика.