Събор

Тази дума се дава на всякакви събрания. На някои места, тя обозначава Народния еврейски съвет; на други, едно събрание от църковни пастири, събрани да разглеждат някакви църковни дела. Така, събранието на апостолите в Ерусалим – Д.А. 15гл, които трябваше да определят дали Мойсеевият закон да се налага на езичниците, обърнати в християнство, се счита всеобщо като първия събор на Християнската църква. Виж Съвет.