Събор

Тази дума се дава на всякакви събрания. На някои места, тя обозначава Народния еврейски съвет; на други, едно събрание от църковни пастири, събрани да разглеждат някакви църковни дела. Така, събранието на апостолите в Ерусалим – Д.А. 15гл, които трябваше да определят дали Мойсеевият закон да се налага на езичниците, обърнати в християнство, се счита всеобщо като първия събор на Християнската църква. Виж Съвет.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.