Съдният ден

Съдният ден, (или Съдът), е онзи велик ден, след свършекът на света и времето, когато Христос ще седне на Съдийския престол, като Съдя на вселената, и когато всяко човешко същество ще застане пред Него, за да бъде съдено и възмездено според делата си, добри или зли. Кога ще дойде Съдникът, и колко време ще продължи съдът му, това само Господ знае. Ще дойде ненадейно, когато може би светът най-малко се надява, с едно славно и страшно величие. Правосъдието му ще изпълни вселената с ужас и удивление, и добротата му ще го увенчае с една слава, която никой език не може да изрече. Избавителят, повече от всеки друг ще приеме тогава наградата си, и ще се прослави от светиите си, които ще възкръснат от мъртвите по Негово подобие. Той ще раздели цялото човечество на два разреда – всичките праведни ще бъдат в единия, а всичките нечестиви в другия; всички, които любят Бога в единия, а всички, които го ненавиждат в другия; всички, които приживе са се покаяли и са повярвали в Христа в единия, а всички, които непокаяни и неповярвали са умрели, в другия. И тази раздяла ще бъде вечна; първите ще възкръснат в святост и радост, вторите ще потънат в грях и окаянство во веки веков – Екл. 11:9; Дан. 12:2; Мт. 10:15, Мт. 12:36, Мт. 25:31-46, Мт. 26:64; Йн. 5:22; Д.А. 17:31; 2Пет. 2:9, 2Пет. 3:7; 1Йн. 4:17; Рим. 14:10-12; 2Сол. 1:7-10; Отк. 20:12-15.