Съкровища

В старо време, царете имаха обичай да складират жита и други блага в силно-укрепени градове, някои от които се наричаха „градове за житници” – Из. 1:11; 1Лет. 27:25; Езд. 5:17. „Скривалищата в полето” – Ер. 41:8, бяха подземни ями, където се пазеха припаси и други неща. Много такива житници, се срещат още по околоността на Ветсан. Първите заселници в Америка, намериха много купове жито заровени от туземците. Вследствие на голямата небезопасност на имот, което владее на Изток, хората още от най-ранните времена, са си заравяли злато и драгоценни вещи; и притежателите им, като са бивали убити или отведени, или като са забравяли местата, където са ги скривали, тези зарити съкровища са стояли в земята, докато след време случайно са ги откривали. Такива съкровища, арабите днес много търсят, и мислят, че за тях западните пътници ровят старите развалини – Йов 3:21; Пр. 2:4; Мт. 13:44. Преди няколко години, някои работници, като копали в една Сидонска градина, намерили няколко съдове със златни монети от монетосечницата (зарпхането) на Филип Македонски и сина му Александър Велики, без да е имал монети от по-последни времена. Това изгубено съкровище, което е струвало хиляди лири, е стояло повече от две хиляди години непокътнато в земята.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.