Сълзи

В старо време, е имало обичай в Рим и Палестина, да оставят на гробовете стъклени или глинени съдове, напълнени със сълзите на скърбящите при погребението на мъртъвците им; такива съдове се намират много, при изравянето на стари гробове, в горните две места. Този обичай пояснява Пс. 56:8, който показва, че Бог винаги помни скърбите на людете си. В Отк. 7:17, за Него се казва, че обърсва нежно сълзите от очите им, и отдалечава тъгите им.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.