Съвет

Събор, Синедрион, или Бетдин (съден дом), е бил съвет от седемдесет Еврейски старейшини и един първосвещеник председател, които са решавали най-важните обществени въпроси. Той се споменава първо от Йосиф във връзка с царуването на Йоан Иркан II., (69 г. преди Р.Х.), и се предполага, че е бил съставен след съграждането на втория храм, (във времето, когато пророкуването се прекратило), по подражание на Мойсеевото събрание от седемдесет старейшини – Чис. 11:16-24. Мястото, където събранието се е помещавало, е било според Еврейските равини кръгла стая, едната половина на която, била издигната вън от храма, а другата й половина, в която съдиите стоели, е била в храма, т.е. във вътрешния двор. Председателят, който обикновено е бил първосвещеникът, стоял на престол на края на стаята; под-председателят, (или първия съветник), който се е наричал Ав-бетдин, е стоял от дясната страна на председателят, а вторият съветник (или Ахаминът) от лявата; другите старейшини, са били наредени от двете страни. Болшинството на събранието, се е състояло от свещеници и левити, макар и хора от други звания, да не са били изключвани. Виж Садукеи.

Съборът се е ползувал с доста обширна власт. Той е разглеждал общонародни дела; дори царя, първосвещеника, и пророците, са били под негово ведомство. Главните обществени дела, най-вече всичко свързано с религията и богослужението, се е внасяло така също в този събор – Мк. 14:55, Мк. 15:1; Д.А. 4:1-7, Д.А. 5:41, Д.А. 6:12. Евреите, които са живяли в чужбина, са били отговорни пред това „велико съдилище” за неща, които са се касаели до религията – Д.А. 6:2. Съденето по углавни дела е принадлежало на него, до времето, когато римляните му отнеха това право – Йн. 18:31. Има вероятност Синедрионът, да е бил „съборът”, който Христос споменава – Мт. 5:22. Вижда се още, че във всеки град е имало по едно второстепено съдилище, състоящо се от седем члена, което е решавало дела от не голяма важност. Изглежда, че това е съдилището, което в Мт. 5:22, се нарича „съд”.