Тафнес

Ер. 2:16, 43:7,9; Ез. 30:18

Името на един египетски град, за който Седемдесетте поставиха Тафне, а гръцките историци Дафни. Този град лежал в околността на Пелузий, към югозапад, на западния бряг на Пелузийското Нилско устие; затова Хиродот го нарича Пелузийски Дафни. Тук Йоанан и много други евреи, заедно с пророк Еремия се оттеглиха след разрушението на Ерусалим от халдеите – Ер. 43:7-9, 44:1. Че Тафнес е бил голям и знаменит град, се вижда от заплашванията произнесени срещу него от Езекил – Ез. 30:18.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.