Талант

Талантът е бил тегло, употребявано от евреите, гърците и римляните, и е бил много различен в различните страни и в различните части на една и съща страна. Еврейският талант е бил равен на 3000 сикли, т.е. около 423/4 килограма. В Новия Завет, талантът е наименование на едно голямо количество пари – Мт. 18:24, 25:14-40.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.