Талмай

I. Един исполин, Енаков син от Хеврон – Чис. 13:22. Халев го изпъди с братята му от Хеврон – И.Н. 15:14. Виж и Съд. 1:10.

II. Гесурски цар. Давид се ожени за дъщеря му Мааха, която стана майка на Авесалом и Тамар. За да си отмъсти за злото сторено на сестра си Тамар, Авесалом уби Амнон, и побягна при дядо си, при когото остана три години – 2Цар. 3:3, 13 и 14гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.