Тамар (финик)

I. Една Ханаанка, майка на Фарес и Зара – 1Лет. 2:4.
II. Дъщеря на Давид. Виж Талмай.
III. Дъщеря на Авесалом – 2Цар. 14:27.