Тамна (Тамнат или Тамната)

I. Един древен Ханаански град – Бит. 38:12-14, който, след завладяването на Ханаанската земя, лежал на пределите на Юдовото и Дановото наследия – И.Н. 15:10, 19:43. Той бил за дълго време подчинен на Филистимците, и Самсоновата жена била от Тамнат – Съд. 14:1-5; 2Лет. 28:18. Запустялото му местоположение, днес именуемо Тибне, лежи три мили на югозапад от Сорая.

II. Втората жена на Исавовия син Елифаз. Това име се среща между имената на Исавовите племена – Бит. 36:12,22,40; 1Лет. 1:36,51.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.