Тамнат-сарах или Тамнат-арес

Съд. 2:9
Град в Ефремовата планина, жилище на Исус Навин, и мястото където този Еврейски водач бе погребан – И.Н. 19:50, 24:30. Местността, която сега се нарича Тибне, и която въобще се предполага, че Исус Навин беше избрал, лежи на една неравна планинска страна, на пътя от Гофна за Антипатрида. Други мислят, че Тамнат-сарах е бил разположен върху мястото, именувано сега Кефръ-харис, което отстои девет мили на юг от Сихем.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.