Тамуз

Един Сирийски кумир, който се споменава в Ез. 8:14, където се казва, че жени стояли да го оплакват. Въобще се предполага, че Тамуз е същото Финикийско божество Адонис, и Египетското Озирис. Баснословната смърт и възвръщане на Адонис, за които се предполага да са представлявали отдалечението и връщането на слънцето зиме и лете, са се празнували през лятното слънцестоене първо с плач, а после с веселия и непристойни пиршества.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.