Танаах

Ханаански царски град – И.Н. 12:21, в Исахаровото наследие, но определен за Манасия – И.Н. 17:11, 21:25. Още съществува едно място наречено Таанак, на южната граница на Езраелското поле, и четири мили на югоизток от Магедон, който обикновено се споменава заедно с Таанах – Съд. 1:27, 5:19; 3Цар. 4:12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.