Танис

Много древен град в Долен Египет – Чис. 13:22, при източния бряг на Таниския приток на Нил; днес се нарича Сан. Той е бил царски град – Ис. 19:11,13, 30:4, и е дал името си на полето около него, в което се извършиха първите могъщи Божии дела чрез Мойсей – Пс. 78:12,43. Грамадни купища от срутени храмове, обелиски, сфинксове, потвърждават древното величие на този град, и разрушението му, според думите на пророк Езекил – Ез. 30:14.