Тапфуа

I. Юдов град, на югозапад от Хеврон – И.Н. 15:34. Вет-тапфуа, днес Тефу, град между хълмовете на северозапад от Хеврон, е друго едно място – И.Н. 15:53.

II. Град в пределите на Ефремовото и Манасиевото наследие – И.Н. 16:8.
Кой от горните градове е градът, чийто цар се споменава в И.Н. 12:17, е неизвестно.

III. Потомък на Хеврон – 1Лет. 2:43.