Тарс

Името на един знаменит град, столица на Киликия, в югоизточната част на Мала Азия. Той е бил положен на шест мили от Средиземно море, върху брегът на река Киднос, която преминавала през него. Тарс се отличил с гръцката си книжовност и философия, така че с училищата си и с учените си мъже, той си е съперничел с Атина и Александрия. За възнаграждение на трудовете и жертвите му, които положи през Римските междуособни войни, той бил обявен за свободен град от император Август. Такива градове като Тарс, са имали изключително право да се управляват по свои закони и със свои управители, да не плащат данък, да не бъдат под ведомството на някой Римски управител, нито под властта на някой Римски гарнизон, но те са припознавали върховенството на Римския народ, и са се задължавали да му помагат срещу неприятелите му. Че свободата на Тарс не е била равна на свободата на Римския гражданин се вижда от това, че бе заповядано да бият ап. Павел – Д.А. 22:24, макар хилядникът да го бе припознал за гражданин на Тарс – Д.А. 21:39, но не бе бит като се узна, че той е Римски гражданин – Д.А. 22:27. Вероятно Павловите прадеди, са добили правото на Римско гражданство – Д.А. 9:30, 11:25, 22:3.