Тартак

Един кумир, който авците направиха в Самария – 4Цар. 17:31.