Тартан (генерал)

Един Асирийски генерал, когото Сенахирим изпрати с Рапсак в Ерусалим – 4Цар. 18:17, и може би е същият, който завладя Азот, през царуването на Саргон – Ис. 20:1. Някои смятат, че Тартан не е собствено име, но една Асирийска дума, която значи генерал.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.