Татанай

Един самарянски управител под Дарий. Неговото управление, е било забележително със справедливостта и умереността си към евреите (519г. преди Р.Х.) – Езд. 5 и 6гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.