Тавеил

I. Споменат в Ис. 7:6, като баща на един човек, вероятно Eфремец, когото Расин, Сирийския цар, и Факей, Израиллевия цар, искаха да поставят цар в Ерусалим, вместо Ахаз, Юдовия цар.

II. Един чиновник на Персийското правителство в Самария, в дните на цар Артаксеркс – Езд. 4:7.