Тавера (горене)

Място, наречено така от огъня, който падна върху израилтяните, поради техните роптания, когато разположиха тук стана си – Чис. 11:1-3; Вт. 9:22.