Тавера (горене)

Място, наречено така от огъня, който падна върху израилтяните, поради техните роптания, когато разположиха тук стана си – Чис. 11:1-3; Вт. 9:22.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.