Тавита

Името на една благочестива и милостива жена в Йопия. Ап. Петър я възкреси от мъртвите – Д.А. 9:36-42.