Тавор

Планина в Галилея, в североизточната част на Езраелското поле. Тя се състои от варовит камък, и е конусообразна и гъсто обрасла, най-вече по северната си част с дъбове, други дървета и благоуханни растения. Тя се възвишава 1,300 кр. над полето при подножието й, което е около 600 кр. над повърхността на Средиземно море. За един час, пътника достига върха й, по една лъкатушеща пътека, която се намира на северозападната й част. На върхът й, се простира длъгнеста полянка, оградена с една по-голяма, но не толкова правилна земя, около една миля в диаметър. Планината Тавор представлява обширна и красива околност. Виж Ер. 46:18. Общите черти на тази околност, са такива, каквито представя Назарет от височините си, който се намира на запад от нея. Виж Назарет. Зад издигнатите места, Средиземното море едва се съзира. На поляната долу, при подножието на планината, извират изворите на река Кисон, и стърчат прочутите в Св. История села Ендор и Наин. Освен плодовитото Езраелско поле и планините Кармил, Гелвуе, и др., които се издигат на пределите му, в кръгът на зрението попада и част от Галилейското езеро на североизток; а пък на север Галилейските планини, с град Сафед, който увенчава една от тях, ни напомнят притчата, която казва: “Град на хълм не може да се укрие”. Още по на север и изток, снежния връх на Ермон, открива видът на петдесетте мили пространство помежду им – Пс. 89:11.

На върхът на Тавор, бил разположен в старо време укрепен град, вероятно със същото име – 1Лет. 6:77. Той съществувал и бил поставен под гарнизон във времето на Христа, нещо което противоречи на преданието, че Тавор е мястото, където Христос се е преобразил. Развалини от древни зидове ограждат върха; и тук-там още се срещат останки от твърдини и обиталища, едни построени през кръстоносните походи, а други много преди тях. Тавор е лежал на пределите на Исахар и Завулон – И.Н. 19:12,22. Тук, преди да влезе в бой със Сисар, Вараковото войнство разположи станът си – Съд. 4:6,12,14. По-късно, тя била осквернена с идолопоклонство – Ос. 5:1.