Теглат-Феласар

Теглат-Феласар бе асирийски цар, когото Ахаз, юдовият цар, повика да му помогне срещу сирийският и израилският царе – 4Цар. 16:7-10. Той се отзова на Ахазовия призив, но взе от него тежък данък, така че той го утесни, а не го подкрепи – 2Лет. 28:20-21. От израилското царство, Теглат-Феласар отведе в плен жителите на много градове, и ги настани в различни места из царството си, (740г. преди Р.Х.) – 1Лет. 5:26; 4Цар. 15:29; така се изпълниха пророчествата на пророк Исая – Ис. 7:17, 8:4. Предполага се, че Теглат-Феласар е Ярив, (защитникът),  в Ос. 5:13, 10:6. Той започна своето царуване в Ниневия от 747г. преди Р.Х., около 19 години, и бе наследен от сина си Салманасар.