Теглилки

Евреите са мерили всичкото злато и сребро, което са употребявали в търговията. Сикълът и полусикълът, са били не само наименования на монети от известна цена в злато и в сребро, но и мерки. Мнасът и талантът, са били само мерки. „Сикълът на светилището” или „сикълът на храма” – Из. 30:13,24; Лев. 5:15; Чис. 3:50, 7:19, 18:16, е бил единица за тежест, която се е пазила някъде в храма, а не някоя различна мярка от обикновения сикъл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.