Текое

Ер. 6:1

Град в пределите на Юда, днес разрушен, положен върху едно възвишение, десет мили на юг от Ерусалим. Оттук бе родом умната жена, която стана деятелка на Йоав – 2Цар. 14:2, и пророк Амос – Ам. 1:1. През Кръстоносните походи, населението му е било християнско. Пустинята Текое, която се споменава в 2Лет. 20:20, е недалеч от Мъртво море.