Текое

Ер. 6:1

Град в пределите на Юда, днес разрушен, положен върху едно възвишение, десет мили на юг от Ерусалим. Оттук бе родом умната жена, която стана деятелка на Йоав – 2Цар. 14:2, и пророк Амос – Ам. 1:1. През Кръстоносните походи, населението му е било християнско. Пустинята Текое, която се споменава в 2Лет. 20:20, е недалеч от Мъртво море.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.