Телавив

Място, разположено на река Хорав в Месопотамия, където едно поселение от пленници евреи се засели – Ез. 3:15. Сега се намира в тази страна един град наречен Талаба.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.