Телавив

Място, разположено на река Хорав в Месопотамия, където едно поселение от пленници евреи се засели – Ез. 3:15. Сега се намира в тази страна един град наречен Талаба.