Теле

Едно чисто животно, което много се употребявало за жертви. Угоеното теле се считало за най-добра храна – Бит. 18:7; Ам. 6:4; Лк. 15:23.

В Ер. 34:18, „те разсякоха телето на две, и минаха между частите му”, се споменава за един древен начин за потвърждаване на един завет; с това и двете страни са потвърждавали, че са готови да бъдат разсечени на части, ако не останат верни на него – Бит. 15:9-18.

Златното теле, на което евреите се кланяли на планината Синай, в отсъствието на Мойсей, било изляно от Аарон от обеците на людете. Поклонението към, него било придружено с унизителни срамотии, и било наказано със смъртта на 3,000 души.

Еровоам въздигнал златни телета, едно на единият край на царството си, а друго на другия, за да възпре десетте племена да отиват в Ерусалим, за да се кланят и да се събират с Юдовите мъже – 3Цар. 12:26-29. И така людете забравиха своя Бог, и потънаха в грубо идолопоклонство. Еровоам рядко се споменава в Писанието, без да се каже, че той е направил Израил да съгреши. Пророк Осия, често споменава за телето във Ветил, за глупостта и за вината на поклонниците му, и за денят, когато идолът и народът ще се съкрушат от асирийците.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.