Теман

Град и окръжие в източен Едом, населен от Теман, внука Исавов – Бит. 36:11,15,42; Ам. 1:12; Ав. 3:3. Теманците – Бит. 36:34, както другите едомци, са се славили с великата си мъдрост – Ер. 49:7,20; Авд. 8,9ст. Сравни думите на Елифаз Теманецът, които са написани в книгата на Йов.