Теман

Град и окръжие в източен Едом, населен от Теман, внука Исавов – Бит. 36:11,15,42; Ам. 1:12; Ав. 3:3. Теманците – Бит. 36:34, както другите едомци, са се славили с великата си мъдрост – Ер. 49:7,20; Авд. 8,9ст. Сравни думите на Елифаз Теманецът, които са написани в книгата на Йов.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.