Теофил (божий приятел)

Един почтен човек, комуто Евангелист Лука отправи евангелието си, и Деянията на Апостолите – Лк. 1:3; Д.А. 1:1. Вижда се, че той е бил забележителен човек, живял е вън от Палестина, и е оставил езичеството, за да прегърне християнството.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.