Теофил (божий приятел)

Един почтен човек, комуто Евангелист Лука отправи евангелието си, и Деянията на Апостолите – Лк. 1:3; Д.А. 1:1. Вижда се, че той е бил забележителен човек, живял е вън от Палестина, и е оставил езичеството, за да прегърне християнството.