Терафими (домашни идоли)

Извънредни ползи са очаквали от тях онези, които са ги имали и обожавали, и дори са се допитвали до тях – 4Цар. 23:24; Ез. 21:21. И днес някои източни народи вярват в муски. Старите терафими, са били домашни богове, и поклонението към тях се е смесвало с поклонението на Йеова – Съд. 17гл. Някои са приличали на човека по образа и големината си – 1Цар. 19:13,16. Рахилините идоли – Бит. 31:19,30, бяха Терафими. Виж Съд. 17:5, 18:14,20; Ос. 3:4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.