Терса (приятен)

П.П. 6:4

Ханаански град завоюван от Исус Навин – И.Н. 12:24, който град после стана столица на Израилските царе от времето на Еровоам до царуването на Амарий, който основа град Самария, която остана столица на царството му – 3Цар. 15:21,33, 16:6,23; 4Цар. 15:14,16. Вероятно местоположението му е било дванадесет мили на изток от Самария.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.