Тертий

Павлов писар, който писа посланието до римляните – Рим. 16:22.