Тесвиец

От град Тесви в наследието на Нефталим, където се роди Илия – 3Цар. 17:1.