Тевда

Един бунтовник, евреин, който по думите на Гамалиил (33г. след Р.Х.) се вижда, че е бил от предишното поколение – Д.А. 5:36-37, и затова не трябва да се бърка с Тевда (44г. след Р.Х.), който се споменава от Йосиф. След смъртта на Ирод Велики, много бунтове се появили в царството му.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.