Тевес

Един Ефремски град на североизток от Сихем. През обсадата на този град Авимелех бе убит – Съд. 9:50-55; 2Цар. 11:21.