Тиатир

Лидийски град, в Мала Азия, и Македонско поселение; в старо време се е наричал Пелопия и Евипия, а днес Ак-Хисар. Той е бил разположен на лидийските и мизийските предели, близо до река Лик, между Сардис и Пергам. Той е бил седалище на една от „седемте църкви” – Отк. 1:11, 2:18,24. Както се вижда от наскоро откритите надписи в Тиатир, той е бил прочут с изкуството за вапсване багрено; и днес още изпраща за Смирна, (шестдесет мили на югозапад), голямо количество червено платно – Д.А. 16:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.