Тиберий, Клавдий Друс Нерон

Вторият римски император, е бил син на Ливий, и Августов завареник; осиновен от него, той наследи престола му в 14г. след Р.Х. Отначало той бе умерен и справедлив, но скоро падна в пороци и престъпления, и след двадесет и две и половина годишно жестоко царуване, се помина в 37г. след Р.Х. В петнадесетата година на царуването му, Йоан Кръстител започна да проповядва, и три или четири години по-късно, Христос бе разпънат от юдеите – Лк. 3:1. Тиверий няколко пъти се споменава в Св.Писание под титулът Кесар – Лк. 20:22-25, 23:2; Йн. 19:12. На поданиците му е било заповядано, да се покланят на кумирите му.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.