Тичане

Пс. 19:5; Екл. 9:11

Разни състезания бяха учредени от гърците и римляните в чест на техните богове, и с цел да се обучат младите на телесна сила и пъргавина, както и на неустрашимост и изкуство за воюване. Тези състезания се провеждаха в определени места и времена; прочути политически мъже, законодатели и царе взимаха участие в тях; и се считаше за ней-висока от всички почести, да се венчае някой с един прост венец от лавър, маслинено дърво, бор или майданос, в присъствието на едно преголямо събрание от зрители, на които беше драго да почитат победителите. Предварителното обучение се провеждаше твърде строго, и всяко угаждане, което причиняваше отслабване се забраняваше. Между най-прочутите състезания бяха онези, които се провеждаха при Коринтския провлак, и които от това се наричаха Истмийски (Провлачни) игри; в посланието си до Коринтяните, Павел дава за пример тези състезания – 1Кор. 9:24-27. Тичането беше едно състезание от първа степен; други състезания бяха надбягване с колесници, борба, бой с юмруци, скачане, хвърляне на плочи и мерене със стрели. Тичането, добре разяснява християнското воюване, жертвите които трябваше да се правят, старанията които докарват тялото в покорност, отхвърлянето на всяка тегота, безбройното число зрители, които присъствуваха на стадиона и между тях венчаните победители, усилията които се изискваха, за да устоят и славната награда – Фил. 3:13-14; 2Тим. 4:7-8; Евр. 12:1.