Тидал

Водач на няколко племена, който се съедини с Ходолгомор в нашествието на долът Сидим, планината Сиир, и др., но бе поразен от Авраам – Бит. 14:1-16.