Тихик

Християнски ученик, който служеше на Павел, да му занася писмата до някои църкви. Той бе от областта Азия, и придружи Павел от Коринт до Ерусалим – Д.А. 20:4. Тихик занесе посланието до Колосяните, до Ефесяните и първото послание до Тимотей. Апостолът го нарича „възлюбен брат“, „верен служител“ и „съработник в Господа“ –Еф. 6:21-22. Кол. 4:7-8; 2Тим. 4:12, и имаше намерение да го изпрати в Крит, през отсъствието на Тит – Тит. 3:12.