Тимотей

Ученик на апостол Павел. Той бе родом от Дервия или Листра, два града които се намираха в Ликаония – Д.А. 16:1, 14:6. Баща му бе грък, а майка му еврейка – 2Тим. 1:5, 3:15. Поученията и молитвите на благочестивата му майка и баба, и проповядването на Павел, през първото му отиване в Листра (48г. след Р.Х.), убедиха Тимотей да прегърне служението на Господа, което той толкова украси. Той бе очевидец на Павловите страдания, и обичаше Павел, като отец в Христа – 1Тим. 1:2; 2Тим. 3:10-11. Когато апостолът се завърна в Листра (около 51г. след Р.Х.), братята се отзоваха добре за достойнството и благоразположението Тимотеево; а апостола го взе с него, и го обряза в Листра – Д.А. 16:3. Тимотей започна усърдно да проповядва благовестието, и направи големи заслуги на апостол Павел, през всичкото му проповядване. Павел го нарича „любезно чадо“, „брат“, „сътрудник“, „Божий човек“, понеже никой не му е бил толкова привързан по сърце и по дух, колкото Тимотей – Рим. 16:21; 1Кор. 4:17; 2Кор. 1:1; 1Тим. 1:2,18. И наистина, той бе избран от Павел, за да му бъде съпътник, сподели затварянето му в Рим – Евр. 13:23, и после бе оставен от него в Ефес, за да продължи и усъвършенствува делото, което Павел бе започнал в този град – 1Тим. 1:3, 3:14. Вижда се, че Тимотей се е ползвал с голямо доверие и обич от Павел, и затова често се споменава от него с похвални думи – Д.А. 16:1, 17:14, 18:15, 19:22, 20:4; 2Тим. 3:10, 4:5.

1во и 2ро Послания към Тимотей. Първото послание до Тимотей, е написано от Павел, след първото си затваряне в Рим, когато остави Тимотей в Ефес, и отиде в Македония (67г. след Р.Х.) – 1Тим. 1:2. Второто послание бе изпратено на Тимотей в северозападната част на Мала Азия, когато Павел бе повторно затворен, и очакваше мъченичеството си, (68г. след Р.Х.). Това послание, което апостола написа към края на живота си, за любезното си чадо в евангелието, най-последния плод на любовта му към него и към църквата, ние четем с дълбоки душевни вълнения. И двете послания, са най-драгоценни и най-поучителни съчинения за управлението и наставлението на всеки християнин, най-вече на Евангелските служители. Заедно с посланието до Тит, те съставляват трите „пастирски послания”.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.