Тирак

Тирак е бил и етиопски и египетски цар. На чело на една храбра войска, той се опита да избави Езекия, който бе нападнат от Сенахирим – 4Цар. 19:9, но преди пристигането му, Асирийската войска бе поразена – Ис. 37:36, (711г. преди Р.Х.). Вижда се че той е Тарак на Манета, и Теархо на Страбон, третия и последен цар на двадесет и петата или Етиопска династия. Предполага се, че той е Фараона, за когото Исая говори в 30:2, и че Ис. 19гл. описва анархията, която настанала след царуването му. Тирак бе могъщ държавник, който царуваше над Горен и Долен Египет; завоеванията му се простираха далеч в Азия и към Гибралтар на запад. Името и победите му са отбелязани върху древният храм в Мединет-абу, в Горен Египет; откъдето е взето и прилежащото изображение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.