Тиран

Един ефесянин, в училището на когото Павел защитаваше Евангелските учения – Д.А. 19:9. Вероятно той е бил грък, учител по реторика и философия; други предполагат, че е бил еврейски равин, който учителствувал в някое народно училище.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.