Тиран

Един ефесянин, в училището на когото Павел защитаваше Евангелските учения – Д.А. 19:9. Вероятно той е бил грък, учител по реторика и философия; други предполагат, че е бил еврейски равин, който учителствувал в някое народно училище.