Тирас

Яфетов син, който се счита за праотец на тракийците – Бит. 10:2.