Тишри

Тишри е първият месец на еврейската гражданска година, и седмият на църковната; в 3Цар. 8:2, той се нарича Етаним, (виж Етаним); и съответствува на част от септември и на част от октомври. На първия му ден, евреите са празнували празникът на тръбите; на десетият – Великият ден на умилостивението, а на петнадесетият започваше празникът на шатрите.