Тит

Един отличен християнски служител от гръцко потекло – Гал. 2:3, обърнат чрез проповядването на Павел, на когото стана другар и сътрудник – 2Кор. 8:23. Той бе съпътник на Павел и Варнава, през възлизането им от Антиохия в Ерусалим – Д.А. 15:2; Гал. 2:1, и по-късно бе изпратен в Коринт, където успешно работи – 2Кор. 8:6, 12:18. Той не се срещна с Павел в Троада, както се очакваше, но във Филипи – 2Кор. 2:12-13, 7:6. След това, той се завърна в Коринт, където усърдно започна да се труди в помощ на бедните християни в Юдея – 2Кор. 8:6,16-17. След осем или десет години, ние го срещаме в Крит, оставен от Апостола, за да утвърди и приведе в порядък църквите на този остров – Тит. 1:5. Тук той получи Посланието към Тит от Павел, който тогава беше в Ефес, и призоваваше Тит в Никопол – Тит. 3:12, от където той отиде в Далмация, преди второто затваряне на апостол Павел в Рим – 2Тим. 4:10. По предание се приема, че Тит е работил много години в Крит, където престарял починал. Характерът му блестял с честност, разсъждение и ревност. Той се ползувал с доверие и любов от Павел, чието послание до Тит, е подобно по съдържанието си на първото послание до Тимотей, и е било вероятно написано малко по-късно от него, (67г. след Р.Х.).