Тивний

Един безуспешен съперник на пълководеца Амрий за израилския престол, след смъртта на Ила – 3Цар. 16:21.