Тлъстина

Тлъстите части на жертвопринесените животни са се изгаряли, и на евреите е било забранено да ядат от тлъстината или от кръвта на жертвите – Лев. 3:16-17, 7:23-27.