Тлъстина

Тлъстите части на жертвопринесените животни са се изгаряли, и на евреите е било забранено да ядат от тлъстината или от кръвта на жертвите – Лев. 3:16-17, 7:23-27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.